Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca 25.05.2017 tarih ve 70813604-100-E.24347 sayılı yazı ile belirtilen esaslar doğrultusunda 2016-2017 Yaz Döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin ders alma işlemleri aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Dönemi Uygulama İlkeleri

1- Yaz döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrenciler; "öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir puana sahip programın verildiği üniversiteden" ders alabilirler.

2- Yaz okulunda bir öğrenci en fazla on iki (12) saat ders alabilir.

3- Alınan dersin intibakında, içerik olarak %80 uygunluğu ile ders saatinin eşit veya daha fazla olması gerekir. AKTS eşitliği aranmaz.

4- Öğrenciler başarısız oldukları, devam edemedikleri yada döneminde alamadıkları dersleri belirtilen koşullar dahilinde alabilirler.

5- Yaz döneminde staj/ işyeri eğitimi/ arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez.

6- Yaz döneminde başka üniversitelerden alınan derslerin notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirilecektir.

Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrenciler aşağıdaki iletişim adreslerinden bölüm danışmanları ile iletişim kurabilirler.

21-22-23 Haziran 2017 tarihleri arasında: Arş. Gör. Aykut Güryel – aguryel@aku.edu.tr – 0 272 228 12 92 (349)

28-29-30 Haziran 2017 tarihleri arasında: Arş. Gör. Birgül Oruç – birguloruc@aku.edu.tr – 0 272 228 12 92 (261)

3 Temmuz – 7 Temmuz 2017 tarihleri arasında: Arş. Gör. Aykut Güryel – aguryel@aku.edu.tr – 0 272 228 12 92 (349)

10 Temmuz – 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında: Arş. Gör. Birgül Oruç – birguloruc@aku.edu.tr – 0 272 228 12 92 (261)