UTF Bölümü Yaz Okulu Ders Kaydı Danışmanları ve Kayıtlarla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

UTF Bölümü için yaz okulu ders kayıt danışmanları; 

1. ve 2. sınıflar için Arş.Gör. Birgül Oruç (birguloruc@aku.edu.tr),

3. ve  4.sınıflar için Arş.Gör. Aykut Güryel (aguryel@aku.edu.tr)‘dir.

Ders danışmanlarına ayrıca (272) 228 12 92 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

 

 

İİBF DEKANLIĞI TARAFINDAN DERS KAYDI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞTIR:

 

 • Fakültemizde uygulanacak yaz okulu ile ilgili esaslar ve açılması düşünülen derslere ilişkin şartlar www.iibf.aku.edu.tr ve OBS sisteminde yer almaktadır. 
 • Ders seçimi yaparken faydalanılacak “Yaz Okulu Ders Programı” açılması muhtemel dersleri içerir. Ders kaydı yaparken ders programında yer almayan dersler seçilebilir. Ders programında yer almayan derslere kayıtlar belli bir sayının üzerinde olursa ders programına eklenecektir.
 • Yaz Okulunda alınacak hiçbir dersin bir diğeriyle çakışmaması 
 • Yaz okulu ücretleri, YÖK tarafından belirlenmektedir. Normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri, Yaz Okulunda aynı ücreti öder. 
 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur ve bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 • Öğrenciler, uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla 15 saat-yani 5 ders alabilir. 
 • Yaz Okulu takvimi, 7 haftası eğitim-öğretim ve 1 haftası sınav olmak üzere 8 haftadan oluşur. 
 • Yaz Okulu, 06.2018 tarihinde başlayacak ve 19.08.2018 tarihinde tamamlanacaktır. Dönem içinde 3 saat olarak aldığınız dersler yaz okulunda haftada 6 saat olarak işlenecektir. 
 • Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyıllarında almakla yükümlü oldukları derslerin tamamını alıp başarmış olmaları halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilirler. 
 • Öğrenciler ancak kayıt yaptırdıkları derslerin açılmaması halinde ders değişikliği yapabilirler. 
 • Yeterli sayının bulunamaması nedeniyle açılamayan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilecektir. 
 • Fakültemizde yaz okulunda açılmayan dersleri 2018 taban puanı bölümünüzün puanına eşit veya daha yüksek olan bir başka üniversitenin yaz okulu programından alabilirsiniz. Öğrenciler, 2018 taban puanı bölümün puanına eşit veya daha yüksek olan başka üniversiteden içeriği aynı, saatleri eşit veya daha fazla olması kaydıyla ders alabilirler. 
 • Yaz okulu vize ve final programı hazırlanırken ders programı ile uyumlu olmasına dikkat edilir. 

Yaz okulunda alınan dersler için mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

 

 

Yaz Okulu Ders Programı ve Dikkat Edilecek Hususlar