İş Başı Uygulamalı Eğitime Katılacak Öğrencilerin Kayıtları İle İlgili Duyuru (Güz Dönemi Öğrencilerinin Bilgisine)

Güz döneminde İş Başı Uygulamalı Eğitim yapacak olan öğrenciler ders kaydı sırasında sadece alttan aldıkları ders/dersleri seçerek kesinleştireceklerdir. Bununla beraber İş Başı Uygulamalı Eğitim ile ilgili ders kaydı normal dönem ders kayıtlarının bitimini takiben Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.

İlgili öğrenciler süreçle ilgili diğer sorular ve danışmanlık konularında Arş.Gör. Aykut Güryel ile temasa geçebilirler.