Ders Kayıtları Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Öğrencilerimiz  zorunlu ve seçmeli derslerini bölüm güncel müfredatlarından kontrol ederek ders kayıtlarını yapmalıdır.

Bölüm müfredatına ulaşmak için internet üzerinden yapılan aramalarda bölümlerin eski müfredatların bulunmasıyla güncelliğini yitirmiş müfredatların kullanımı sonucu sorunlar yaşanabilmektedir.

Bununla beraber  seçmeli derslerin haftalık ders programından bakılarak ders saatlerinin çakıştırılmadan (aynı gün aynı saatte olan derslerden sadece birini seçecek şekilde) seçilmesi gerekmektedir.

 

Bölüm güncel müfredatına; UTF Bölümü web sayfası > Eğitim-Öğretim menüsü altında UTF Bölümü Güncel Müfredat kısmından ya da aşağıdaki bağlantının tıklanması veya bağlantı linkinin tarayıcıların adres çubuğuna yapıştırılmasıyla ulaşılabilir

http://utf.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/105/2017/08/UTF_2013_mufredat_.pdf

 

ÖNEMLİ: OBS üzerinden ders kaydını yapan öğrencilerimiz 07 Şubat Çarşamba saat 17:00’a kadar öğrenci sistemlerine girerek danışman tarafından onaylanıp, onaylanmadığını kontrol etmek zorundadırlar. 

Ders kayıt dönemi içerisinde öğrencilerimizin seçtiği dersler danışmanları tarafından güncellenebilmektedir. Herhangi bir aksiliğe imkân vermemek için yanlış ders kaydı veya eksik ders kaydından dolayı danışmanlarından ders kaydı onayı almayan ya da dersleri üzerinde ders danışmanlarınca güncelleme yapılması gereken öğrenciler “kayıt dönemi içerisinde” danışmanlarıyla irtibata geçerek ders kayıtlarını yenileyebilirler.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan Ders Kayıt Kılavuzu>

http://www.ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2017/09/DersKayitKilavuzu.pdf