Genel Bilgiler

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2006 yılında ülkemizde devlet üniversiteleri arasında mevcut ismi ile açılan ilk bölüm olma özelliği taşımaktadır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.04.2018 tarihli toplantısıyla ismi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü olarak değişen bölümümüz kurulduğu tarihten itibaren ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve akademik gelişmeler ile yüksek öğrenimdeki yeni yönelimler ve uygulamaları esas almakta, uluslararası ticaret ve finans konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize örgün ve ikinci öğretim olmak üzere lisans eğitimi vermektedir.

Lisans eğitimi haricinde, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Uluslararası Ticaret ve Finans tezli yüksek lisans programı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle öğrenci alımı yaparak lisansüstü eğitimine başlayacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Lisans ders programı ekonomi biliminin bütün alanlarını içeren geniş bir müfredatı kapsamakta ve bu amaçla başta ekonomi olmak üzere, uluslararası ticaret ve finansa dair kapsamlı içerikler öğrencilerimize ders ortamında sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz lisans eğitimleri sonrasında uzmanlaşmak istedikleri alanlara dair kuvvetli bir ekonomi bilgisi ve altyapısıyla mezun olmaktadırlar. Lisans eğitiminde kullandığımız modern analitik ve sayısal yöntemler sadece üniversite sonrası hayatta kullanılabilecek araçlar olarak değil, sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirme amacının bir parçası olarak programlarımızda özellikle üstünde durulan unsurlardır.

Bölümümüzdeki derslerin eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde 3 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 3  Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 akademik personel bulunmaktadır. Bölümde eğitim alacak öğrencilerin mezun olmaları için toplamda 240 AKTS’lik dersi başarıyla almaları gerekmektedir. Üniversitemiz genelinde yapılan bir uygulamayla tüm ikinci sınıf öğrencileri güz ve bahar dönemlerinde birer Alan Dışı Seçmeli Ders almaktadırlar. Bu dersler, İ.İ.B.F. dışındaki fakülteler tarafından açılan derslerden seçilmekte ve öğrencilerimizin farklı disiplinlerde bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimizin toplam ders yüklerinin yarıya yakınının seçmeli ders olarak belirlenmesinin temel amacı, öğrencilerimizin kariyer hedefleri ve akademik gelişimleri açısından kendi yönelmek istedikleri alanlarda seçim yapabilmelerini mümkün kılmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerimize hem akademik hem kariyer hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacakları tüm bilgilendirmeler, seminer, etkinlik ve toplantılar 4 yıl boyunca organize edilmekte ve öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlara yönelerek planlama yapmaları sağlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü lisans eğitiminde öğrencilerimizin güçlü bir lisans eğitimi almalarının yanı sıra; analiz, araştırma ve sorgulama gibi yeteneklerle donanmış, sosyal iletişimi güçlü, takım çalışmasını bilen, fikir üretme ve savunma yetisi edinmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölüm; öğrencilerine hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan kamu ve özel sektörde yöneticilik rolü üstlenme becerisi kazandırmak, yaratıcı, uluslararası ticaret ve finans biliminin detaylarını içeren çağdaş bilgilerle donatılmalarını sağlamak üzere özgün bir ders programı uygulamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin Erasmus Programı ile bir veya iki dönem yurtdışında, Farabi Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim alma imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimiz genel başarı şartlarını sağladıkları takdirde kontenjanlar dahilinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan diğer bölümlerde Çift Anadal ve Yan Dal programlarında ikinci bir diploma veya sertifika alma şansına sahip olmaktadırlar.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü lisans müfredatı; finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin kesişim alanında yer alan konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Bölümümüz öğrencileri, iyi bir finans eğitimi yanında, iyi bir ekonomi ve işletme eğitimi de almaktadırlar. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü mezunları bu anlamda ulusal ve uluslararası işletmelerde, dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. İlaveten Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

04 Haziran 2016, Cumartesi 1654 kez görüntülendi