İş Başı Uygulamalı Eğitime Başvuracak UTF Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine

UTF BÖLÜMÜ İŞBAŞI UYGULAMALI EĞİTİM KAPSAMI

Öğrencilerimiz, işbaşı uygulamalı eğitim yapmak istedikleri işyerinin;

“a) bağımsız denetime tabi olması” (İşbaşı uygulamalı eğitim yapılacak işyerinin son 1 yıl içinde yapılan bağımsız denetiminin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS) uygun yürütüldüğünü gösterir belge),

“b) söz konusu işletmelerin UTF Bölümünün çalışma alanlarıyla ilgili uluslararası faaliyetlerin yürütüldüğü departmanlarında (Ör: Dış Ticaret, Muhasebe, Finans, Pazarlama vb.) olması

kaydıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz ya da bahar dönemi boyunca işbaşı uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilirler.

 

Başvuru formları alttaki link vasıtasıyla veya fakülte web sitesinde (www.iibf.aku.edu.tr) eğitim-öğretim sekmesinden edinilebilir. http://iibf.aku.edu.tr/isbasi-uygulamali-egitim-formlari/  (Linki kopyalayıp internet tarayıcınızın adres sekmesine yapıştırınız)  

 

Başvuru sürecinde alttaki linkte bulunan “AKÜ İİBF İşbaşı Uygulamalı Eğitim Süreci Akış Şeması”nın incelenmesi, ağırlıklı genel not ortalaması ve alttan ders sayısı kriterlerine göre başvuru yapılması gerekmektedir.  http://iibf.aku.edu.tr/isbasi-uygulamali-egitim-sureci-akis-semasi/    (Linki kopyalayıp internet tarayıcınızın adres sekmesine yapıştırınız)

 

NOT: Programa başvuracak öğrencilerin istenen formları, ilgili işletmenin bağımsız denetime tabi olduğunu gösteren belge ile birlikte Arş.Gör. Birgül Oruç ya da Arş.Gör. Aykut Güryel‘e eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. Eksik formlarla oluşturulan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İşyeri uygulamalı eğitimi ile ilgili nihaî durum; başvurular sonrası Bölüm İşbaşı Uygulamalı Eğitim Komisyonu’nun uygun görmesi ve onayıyla gerçekleşecektir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.

 

08.05.2018 itibarıyla GÜNCELLEME: İşyeri uygulamalı eğitimi başvuru ve değerlendirme süreci takvimiyle ilgili tarihler oluşan zorunlu haller nedeniyle güncellenebilmektedir. Öğrencilerimizin başvuru takvimi ve tarihleri ile ilgili süreçleri bölüm öğretim elemanlarından takip etmeleri faydalarına olacaktır.