İletişim

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Ahmet Necdet Sezer Kampusü,

İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim 3 Binası,

03200 Afyonkarahisar  

 

e-posta: itf@aku.edu.tr

 

Tel: +90 (272) 228 1292 / 13330 | Faks: +90 (272) 228 1148